Vill du sälja? Anlita EDELBERGs FASTIGHETSBYRÅ AB!

EDELBERGs FASTIGHETSBYRÅ AB har bland annat kompetens, service, trygghet och diskretion som nyckelord i sin verksamhet.

 

Kompetens och service genom:

  • Kostnadsfri värdering till rätt marknadspris.

  • Högsta försäljningspris tack vare lokalkännedom och erfarenhet.

  • Aktiv marknadsföring genom annonser i rikstäckande press och lokalpress samt annonsering i flertal Internetkanaler där vi når både svenska och utländska köpare.

  • Aktiv uppföljning av seriösa och köpstarka köpare genom uppringande verksamhet och visningar sju dagar i veckan.

Trygghet

  • Du skyddas mot oseriösa köpare och juridiska fallgropar.

  • Som säljare har du problematiken med tio års dolda fel. Vi slussar dig rätt i denna djungel.

Diskretion

  • Vi skräddarsyr dina önskemål.

  • Av säkerhetsskäl lägges inte interiörbilder ut på Internet, men om säljaren önskar ordnar vi givetvis med detta.

Kontakta oss för förutsättningslöst och diskret sammanträffande. Ni når oss via telefon, E-post eller genom formuläret.